Gebruikersovereenkomst

Oorspronkelijke datum: 13 oktober 2014.
Laatst bijgewerkt: 19 april 2022.

Bij het gebruik van deze website en/of dienst wordt de GEBRUIKER (ook wel "u" genoemd) geacht de volgende voorwaarden EN VOORWAARDEN en het privacybeleid te hebben gelezen en ermee in te stemmen. SAMEN VORMEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACY-beleid UW GEBRUIKERSOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) MET INTERFOCUS, INC, eigenaar en exploitant van de website en applicatie www.patpat.com. DEZE OVEREENKOMST BESCHRIJFT DE WETTELIJK BINDENDE VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE en/of applicatie, ELK LIDMAATSCHAP DAT U MAG VASTSTELLEN OP DE SITE, EN UW AANKOOP OF GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE SITE WORDEN AANGEBODEN. DOOR DE WEBSITE OF DE TOEPASSING TE BEZOEKEN EN/OF TE GEBRUIKEN, VERKLAART U EN GARANDEERT U DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE CAPACITEIT HEBT OM DE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN U TE HOUDEN AAN ALLE SERVICEVOORWAARDEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST MOET GEEN TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF APPLICATIE, SCHRIJF U NIET IN VOOR HET LIDMAATSCHAP OF KOOP GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA DE WEBSITE.

Voorwaarden

Het maken en gebruiken van accounts op de website

Door je als gebruiker te registreren, zal je bewijzen dat je 13 jaar of ouder bent. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruikers van de website worden en ouders of voogden mogen deze servicevoorwaarden niet namens hen goedkeuren. Als u in een land woont, Provincie of land, Stel aanvullende of verschillende leeftijdsvereisten in voor het vrijgeven van persoonlijk identificeerbare informatie, door u als gebruiker te registreren, bewijs dat u zich als gebruiker hebt geregistreerd, geef ons uw persoonlijk identificeerbare informatie en de persoonlijke identificeerbare informatie die we gebruiken, geef deze op in ons privacybeleid en schendt de toepasselijke wet- en regelgeving van dergelijke landen, provincies of landen niet.

Interfocus Inc., Patpatat App en patpatpatpat.com (hierna Interfocus genoemd) verzoeken dat u uw volledige naam, huidige adres, een geldig e-mailadres en alle andere informatie die nodig is om het aanmeldingsproces te voltooien, opgeeft. Houd er rekening mee dat u door u aan te melden voor deze website erkent dat Interfocus alle communicatie zal uitvoeren met behulp van het e-mailbericht dat oorspronkelijk werd verstrekt.

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van de patpatat.com website en applicatie (hierna de website genoemd) en een account maakt, wordt u gevraagd om een wachtwoord te maken. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor alle activiteiten die u of iemand die u toestaat uw account te gebruiken. U stemt ermee in uw wachtwoord te beschermen tegen toegang van anderen. U stemt ermee in om de verliezen te rechtvaardigen die Interfocus of de andere partij heeft geleden als gevolg van het gebruik van uw account, om de verliezen die Interfocus veroorzaakt door het ontbreken van redelijke zorg voor uw wachtwoord te compenseren en te behouden. Interfocus is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het niet onderhouden van de beveiliging van uw account en/of wachtwoord.

Het is verboden om destructieve programma's, codes, virussen of andere items te verzenden. Bovendien moet u zich houden aan alle wetten binnen uw rechtsgebied. Bovendien is het ten strengste verboden om illegale of ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Het verbod dat in deze voorwaarden wordt vermeld, wordt beheerst door de wetten die onder uw jurisdictie vallen, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland. U bent volledig en volledig verantwoordelijk om te weten welke activiteiten zijn toegestaan binnen uw rechtsgebied.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de website te kopiëren, kopiëren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of gebruiken, de website te gebruiken of de website te bezoeken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interfocus. De naam, het handelsmerk, het symbool of de aanduiding van het PATPAT-merk behoren tot Interfocus. De tussenliggende focus behoudt zich het recht voor om accountinformatie anders dan uw creditcardgegevens te gebruiken of te verzenden. * De informatie over de creditcard of debetkaart is altijd gecodeerd. De overdracht en opslag van alle informatie van Interfocus wordt geregeld door het privacybeleid van Interfocus.

De focus ligt op en zal de enige scheidsrechter zijn om te bepalen welke activiteiten, inhoud en gebruik als destructief voor hun aard worden beschouwd. De schending van alle bepalingen van deze Overeenkomst is de enige bepaling van Interfocus die zal leiden tot discipline van Interfocus en zelfs tot de sluiting van uw rekening en juridische stappen.

Communicatie. Door een account bij ons aan te maken, bevestig je dat we je van tijd tot tijd e-mails voor promotionele of marketingdoeleinden mogen sturen. Als je deze e-mails niet wilt ontvangen, gebruik dan de link die in deze e-mails staat om je af te melden voor onze e-maillijst. Door bij ons een account aan te maken en ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden te accepteren, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord en stem je toe terugkerende geautomatiseerde tekstberichten van PatPat voor promotionele en marketingdoeleiden (bijv. herinneringen aan winkelwagen) te ontvangen. Je toestemming om deel te nemen aan ons sms-programma is geen voorwaarde om een aankoop te doen en is niet vereist om onze website, app of diensten te kunnen gebruiken. Je kunt HELP antwoorden om ondersteuning te krijgen en STOP om te annuleren. Dit geldt alleen voor de Verenigde Staten.

Verkoopvoorwaarden

Alle producten en diensten die op de website worden aangeboden, kunnen veranderen, evenals productinformatie, prijzen en beschikbaarheid. Het Chinese ministerie behoudt zich het recht voor om op elk moment een websitefunctie te wijzigen, te annuleren of te annuleren of een product te verkopen, ongeacht of er voorafgaande kennisgeving is. U gaat ermee akkoord dat Interfocus niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor wijzigingen, sluitingen of onderbrekingen van een functie of product van de website. Interfocus heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren voordat u uw bestelling goedkeurt, ongeacht of de bestelling is bevestigd of als de creditcard of PayPal-account niet correct is vermeld. Als uw creditcard of PayPal is geïnd voor de bestelling en wij annuleren uw bestelling, sturen wij een kredietbrief naar uw creditcardrekening of PayPal account met een debetbedrag.

U ontvangt een orderbevestiging of -afschrijving van uw creditcard/PayPal-account, van Interfocus, wat niet betekent dat wij uw bestelling accepteren en geen bevestiging van ons aanbod. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling (geheel of gedeeltelijk) te accepteren of te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook op elk moment na ontvangst van uw bestelling. Mogelijk moeten we verdere verificatie of informatie uitvoeren voordat we orders accepteren. Uw bestelling wordt niet geaccepteerd totdat deze is verzonden (of een deel van de bestelling is verzonden). Ondanks wat eerder is gezegd, ga je ermee akkoord dat als we uw bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, uw enige en exclusieve actie is dat we (a) een krediet aan uw creditcard of PayPal-account afgeven voor het annuleringsgedeelte (als uw creditcard is gedebiteerd voor de bestelling) of (b) uw creditcard of PayPal-account niet debiteren om het geannuleerde deel te betalen.

Alle leveringsdata die door het International Contact Center worden verstrekt, zijn schattingen. Wij behouden ons het recht voor om in termijnen te leveren. De tussentijdse Interfocus zal u een e-mail sturen nadat uw bestelling is verzonden en u kunt uw bestel- en verzendinformatie bekijken op uw accountpagina.

Het beleid van terugkeer: De tussenpersoon accepteert alleen terugkeer op het product waarvan wordt vastgesteld dat het in aanmerking komt om terug te keren of de gewonde te ontvangen. Wanneer Interfocus bevestigt dat uw product volgens dit beleid is geretourneerd, wordt uw creditcard of PayPal-account volledig terugbetaald. Wij accepteren geen productuitwisselingen.

Als het product beschadigd raakt ("beschadigd product"), accepteert Interfocus alleen de volledige terugbetaling van de terugkeerder, afhankelijk van de onderstaande terugkeerprocedure. Wanneer Interfocus bevestigt dat u een beschadigd product hebt ontvangen dat is geretourneerd volgens de onderstaande retourprocedure, is uw enige en exclusieve actie: (a) We geven het bedrag van de terugbetaling van beschadigde producten terug naar uw creditcard of PayPal-account (als uw creditcard of PayPal-account het product al heeft betaald) of (b) we zullen geen beschadigde producten van uw creditcard of PayPal-account in rekening brengen. Het bedrag van de vergoeding omvat de toepasselijke verzendkosten.

Terugkeerprocedure: Alle retourzendingen moeten binnen 30 dagen na de datum van verzending van het product zijn voltooid. Alle geretourneerde producten moeten ongebruikt zijn (indien niet versleten, gewassen, beschadigd of gewijzigd) en worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies voor contact met de klantenservice onder de website. U bent volledig verantwoordelijk voor de verzendkosten van het geretourneerde product. Alle producten die niet worden geretourneerd volgens de terugkeerprocedure worden naar u teruggestuurd zonder een krediet of terugbetaling.

Gebruikersfeedback en contentcommit

Uw feedback is welkom op het middenniveau, maar als u ons verzendt of plaatst of insluit op een website, app of via een service, feedback, bericht of opmerkingen; Uw creatieve of originele concept of idee; Alle inhoud, gegevens, tekst, foto's, afbeeldingen of andere materialen; Of u bent vertrouwelijk, eigenaar of andere informatie (indiening), u certificeert Interfocus en garandeert dat u ofwel een commit hebt of de licentie hebt die Interfocus hieronder beschrijft. De tussenpersoon pleit niet voor een dergelijke indiening, alleen het recht dat u ons toestaat.

U gaat ermee akkoord dat Interfocus niet verplicht is om u te compenseren voor uw licentie of inzending, en dat dergelijke inzendingen niet als vertrouwelijk of niet-openbaar moeten worden beschouwd wanneer ze aan Interfocus worden voorgelegd, en dat Interfocus afzonderlijk kan beslissen of de auteur al dan niet wordt gepubliceerd of gebruikt. Als de subsidie via de service is uitgegeven of gebruikt, wordt de inzending en de inhoud ervan openbaar gemaakt en, zoals hieronder beschreven, door anderen gebruikt. Daarnaast worden subsidies aan Interfocus verstrekt via de website of anderszins: a) ermee instemmen om op geen enkele wijze een bijdrage te leveren in strijd met de gebruikersovereenkomst; b) automatisch aan Interfocus een eeuwige, wereldwijde, onbeperkte, onherroepelijke, overdraagbare, verhandelbare en deellicentie verlenen voor het gebruik van deze inzending, voor de uitoefening van alle auteursrechten, openbare informatie en andere rechten die op deze inzendingen betrekking hebben; c) afstand doen van alle morele rechten van u of uw licentiegever bij dergelijke inzendingen, mits aan de geldende wetgeving is voldaan; En d) de instemming met de betaling van alle kosten, royalty's of andere kosten en uitgaven die door derden worden geëist als gevolg van de indiening van de subsidie. U verleent elke gebruiker van de Service ook een eeuwige, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw bijdrage via de Service en om dergelijke inzendingen te gebruiken, reproduceren, verzamelen, distribueren, delen, weergeven en uitvoeren die zijn toegestaan door de Service, en op basis van deze voorwaarden.

Alle afbeeldingen die naar de PatPat-website of -toepassing worden verzonden, worden exclusief voor Interfocus. Door het indienen van afbeeldingen of video's, zal u onherroepelijk toewijzen (en ermee instemmen om toe te wijzen) aan Interfocs, gratis en gratis beperkingen of belastingen, al uw rechten, titels en interesses, en de ingediende afbeeldingen of video's. Deze taak omvat onbeperkt het recht om alle auteursrechten wereldwijd in afbeeldingen of video's te vervolgen en om schendingen in het verleden en de toekomst aan te klagen.

De focus behoudt zich het recht voor om inhoud op elk moment te verwijderen met of zonder kennisgeving. Ongepaste inhoud is niet toegestaan op de website en zal worden verwijderd.

Rechten en voorbehouden

Interfocus heeft het recht om het gebruik van de website en/of de registratierechten op elk moment op te schorten, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of uw schending van enige wet, inclusief, onbeperkt, inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden, of in strijd met andere toepasselijke wetten en regels, de website op elk moment te wijzigen of te beëindigen zonder kennisgeving. Wij behouden ons ook het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook te weigeren iemand te dienen.

De focus is correct, maar het is geen verplichting om de inhoud van de website te verwijderen; Zij heeft ook de rekening van de klant gesloten die zij als strijdig met deze overeenkomst beschouwde. We tolereren geen mondelinge of schriftelijke aanvallen (inclusief bedreigingen van misbruik of vergelding) van een tussenpersoon, een tussenpersoon, een lid of een officier. Een dergelijke handeling zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van het account.

Het atrium kan te allen tijde om bewijsstukken vragen voor identificatie om het eigendom en gebruik van de rekening te bepalen. Het middenkader kan gedurende deze periode worden opgeschort totdat een beslissing over de juiste eigendom van de rekening kan worden genomen.

U moet een brief sturen waarin om arbitrage wordt gevraagd en uw recht uitleggen:

Head Office

Interfocus, Inc.

650 Castro Street, kleine thee. 120-458,

Mountain View, CA 94041


Interfocus Eu Limited (IE646168)

G2031, The Innovation Centre IT Sligo, Ash Lane

Sligo, F91YW50, Ierland

Toepasselijk recht en rechtsmacht

Procedures

Beperking van de aansprakelijkheid

U erkent en erkent uitdrukkelijk en uitdrukkelijk dat Interfocus niet aansprakelijk is voor directe, indirecte, tijdelijke, bijzondere, gevolgen, demonstraties of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen van de diensten, voor zover toegestaan door de wet. Bovendien is Interfocus of onze leverancier niet aansprakelijk voor verlies of bijzondere, onbedoelde of bijkomende schade die voortvloeit uit de website, de diensten of de overeenkomst, voor zover toegestaan door de wet.

U gaat ermee akkoord Interfocus en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, dochterondernemingen en partners, ambtenaren, directeuren, agenten en werknemers van Interfocus te beschermen tegen alle eisen of eisen van derden die verband houden met uw schending van deze overeenkomst, met inbegrip van redelijke honoraria voor advocaten, en om documenten om te zetten of rechten van derden te schenden.

U bevestigt en bevestigt verder dat uw gebruik van de website in uw eigen risico ligt. Het middenkader heeft deze website in bestaande en beschikbare vormen verstrekt; Er zijn geen garanties of voorwaarden, of ze nu expliciet, impliciet of legaal zijn. Er is geen garantie voor de tijdigheid, beveiliging, onderbreking of fouten van de website.

U bevestigt en bevestigt dat Interfocus niet garandeert dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de Service koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

Onthouding en mededingingsovereenkomsten

Deze voorwaarden vormen samen met de privacyverklaring een gebruikersovereenkomst die de gehele overeenkomst tussen Interfocus en u vertegenwoordigt en die alle vroegere en gelijktijdige overeenkomsten tussen Interfocus en u vervangt. Het verzuim van Interfocus om rechten of bepalingen van de gebruikersovereenkomst uit te oefenen of te handhaven, vormt geen afstand van dergelijke rechten of bepalingen. Elke onthouding van stemming over een bepaling van deze Overeenkomst is slechts van toepassing indien deze schriftelijk is ondertekend en ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Interfocus.

Klantinformatie

Intermediaire diensten worden op verschillende manieren wettelijk beschermd, waaronder auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, octrooien, bedrijfsgeheimen en andere rechten en wetten. U gaat ermee akkoord alle auteursrechten en andere juridische aankondigingen, informatie en beperkingen te respecteren in de inhoud die via de website wordt bezocht. U stemt er ook mee in om afgeleide werken van de dienst niet te wijzigen, vertalen of anderszins te maken.

De tussentijdse focus geeft u een licentie om inhoud uit de service terug te sturen voor persoonlijk gebruik. Deze licentie heeft betrekking op zowel de eigen beschermde inhoud van Interfocus als de gebruikers die op de website zijn gegenereerd. (Deze licentie is wereldwijd universeel, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar) Als u deze inhoud voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren of opslaan, moet u schriftelijke toestemming van Interfocus of de eigenaar van het betreffende auteursrecht verkrijgen. Een "commercieel doel" betekent dat u op de een of andere manier inhoud voor commercieel gebruik wilt gebruiken, verkopen, licentiëren, verhuren of anderszins gebruiken.

Als u iets hebt gedaan dat ons in staat stelt om vervolgd te worden of de verplichtingen die in deze overeenkomst zijn aangegaan te schenden, stemt u ermee in ons te verdedigen, te compenseren en te beschermen tegen eventuele schulden, claims en kosten die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van Interfocus (inclusief redelijke juridische kosten en andere juridische kosten). Wij behouden ons het recht voor om exclusieve verdediging en controle uit te oefenen over alle andere zaken die onder deze schadevergoedingsclausule vallen, in welk geval u ermee instemt dat u meewerkt en ons helpt bij het claimen van een verdediging.

Klantinformatie

De tussenpersoon zal geen vertrouwelijke informatie van de klant bekendmaken aan derden, behalve tijdens het verlenen van onze diensten of zoals verstrekt in overeenstemming met de wet. Vertrouwelijke informatie omvat alle materialen of informatie die u ons verstrekt en die niet algemeen bekend zijn. Vertrouwelijke informatie omvat niet: (a)wanneer Interfocus wordt ontvangen, in het openbaar, (b) na ontvangst van Interfocus, zonder enige fout, open voor het publiek; (c) Interfocus ontvangt niemand anders dan de klant, zonder inbreuk te maken op deze overeenkomst of deze vertrouwelijkheidsverplichting; Of (d) op verzoek van de wet of rechterlijke uitspraak.

DMCA nalevingspercentage

De Digital Millennium Copyright Act bevat een wettelijk systeem om beschuldigingen van inbreuk op het auteursrecht aan te pakken. De tussenfocus volgt de DMCA en we zullen reageren op meldingen van vermeende schendingen als ze voldoen aan de wetten en vereisten die vereist zijn door onze DMCA-melding. We behouden ons het recht voor om de inhoud die naar verluidt is geschonden te verwijderen of te verbieden en om een account te beëindigen dat herhaaldelijk is binnengevallen. (We doen dit te zijner tijd en profiteren ervan)

Als u een klacht wilt indienen over inbreuk op het auteursrecht, bezoek dan onze DMCA berichtvereisten. Onze aangewezen agent, de kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht is:

Interfocus, Inc.

Ethen: Auteursrecht

650 Castro Street, kleine thee. 120-458,

Berglandschap, CA 94041, USA

copyright@patpat.com